Meghívó

 

 

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete ezúton szeretettel meghívja Önt, az Iskolai szociális munka bevezetésének előkészítése című projektzáró tanácskozására.

 

Időpont: 2015. május 28. (csütörtök)

Helyszín: Wesley János Lelkészképző Főiskola – Kline terem

(1086 Budapest, Dankó u. 11.)

 

Napirend

9.30-10.00: Regisztráció

 

10.00 -10.20 Köszöntő. Az iskolai szociális munka jövőbeni lehetőségei dr. Krizsán Ildikó Főosztályvezető, EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

 

10.20-10.35 Iskolai szociális munka nemzetközi gyakorlata, Nagy Tímea

 

10.35-11.00 Projektismertető a javaslatok tükrében, Gergál Tímea

 

11.00 – 11.20 Kávé szünet

11.20 – 13.00 Konszenzus-előkészítő workshopok:

1)      Drog az iskolában…mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és megvitatása.

Vezető: Propszt Emma és Gergál Tímea

 

2)      Bántalmazás, zaklatás az iskolában… mit tehetünk? A javaslatok bemutatása és megvitatása.

Vezető: Máté Zsolt és Nagy Tímea

13.00 – 13.20 Összegzés, tanácskozás zárása

Előzetes regisztráció szükséges! Részvételi szándékát a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezze, legkésőbb 2015. május 26-ig.

Pályázati azonosító: 57425-1/2014/SZOCSZOLG

Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kedvezményezett: Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

 

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének minimum javaslatai az iskolai szociális munkás programok felé az alábbiak:

1. Az iskola fenntartója és vezetése legyen érdekelt az iskolai szociális munkás iskolában történő alkalmazásában, fogadja el szakmai autonómiáját, támogassa feladatai ellátásában, beleértve a tantestülettel való partneri együttműködés feltételeinek biztosítását.

2. Az iskola szociális munkásnak álljanak rendelkezésére a munkájához szükséges tárgyi feltételek (különösen: saját konzultációs szoba vagy az egyéni esetmunkára alkalmassá tett, korlátlanul használható helyiség, számítógép használat, nyomtatási lehetőség, internet és telefonhasználat, postázási lehetőség).

3. Az iskolai szociális munkás fő tevékenységi területe egy iskolához kötődjön, munkavégzésének helyszíne döntően az iskolai színtéren legyen.

4. Az iskolai szociális munkás alkalmazója tegye lehetővé, hogy az iskolai szociális munkás munkájának segítéséhez szakmai támogató szolgáltatásokat vehessen igénybe (pl:: esetmegbeszélő csoportokon, szakmai tanácskozásokon, továbbképzéseken való részvétel, szükség esetén szupervízió).

5. Az iskolai szociális munkások munkarendje más iskolában megjelenő társszakmához hasonlóan (iskolai egészségügyi személyzet, iskolai védőnő, iskolapszichológus, egészségtantanár) igazodjon a pedagógusokéhoz. Az iskolai szociális munkás bérük és juttatásai igazodjanak végzettségükhöz.

6. Külső modell esetén az iskolai szociális munkások alkalmazása kizárólag önálló szervezeti egységben történjen.

7. Az iskolai szociális munkás mindenben tegyen eleget szakmai, etikai elvárásoknak, legyen személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja. Tartsa be a munkája kapcsán a jogszabályi előírásokat, illetve az iskolai szociális munka területén elfogadott szakmai standardokat.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, és az iskolai szociális munkás mindenben eleget tesz szakmai, etikai elvárásoknak, személyesen elkötelezett abban, hogy tudása legjavát a kliensei segítésére használja, akkor végső soron bármelyik modell (Pécsi modell, Hagyományos modell, Külső modell) szerint lehet jó és hatékony iskolai szociális munkát végezni. Mindehhez további feltétel, hogy a jogszabályi környezet megfelelő legyen és legyenek elfogadott szakmai standardok.

Ezen elvárások egy általános, de határozott keret jelölnek ki az iskolai szociális munka - szolgáltatást biztosítani akarók számára. Látható módon a javaslat ebben a színvonalas szakmai munkavégzés, az iskola szociális munkások feladatellátásának támogatása kap kitüntetett szerepet, a munkáltatói kérdésben megengedőbb álláspontot képvisel. Ennek hátterében az áll, hogy bár ideálisnak minden bizonnyal az un. pécsi modell mondható, mégis a többi modell hátrányai a fentebb felsorolt garanciális feltételekkel jelentősen minimalizálhatók. Ez az elgondolás tehát azt a cél szolgálja, hogy minél több iskolai szociális munkás szolgáltatás illetve hálózat jöjjön létre, azaz minél több finanszírozó, fenntartó kezdjen ilyen program támogatásába. Éppen ezért a fenntartó ágazati sokszínűsége mellett szektor semlegesség iránt is elköteleződik: állami, nem állami, civil és egyházi programot is elfogadhatónak tart.

Az Iskolai Szociális Munkások Egyesületének egyértelmű javaslata, hogy az iskolai szociális munka - szolgáltatást „kötelezően”, kvázi ellátásként csak megfelelő szakmai támogatással, módszertani segítségnyújtással, körültekintően tervezett és kivitelezett szociális szolgáltatásfejlesztői munka révén valósuljon meg Magyarországon.

Kiegészítő információk