Tisztelt Egyesületi Tagtársak!
Az Iskolai Szociális Munkások Egyesülete Alapszabályában rögzítettek szerint a 2010-ben 
megválasztott tisztségviselőknek (1 fő elnök, 2 fő elnökségi tag és 3 fő Ellenőrző Bizottsági 
tag) 5 év eltelte után lejárt a mandátuma. Ezért az Alapszabály szerint ezúton összehívom az 
Iskolai Szociális Munkások Egyesülete tisztújító közgyűlését!


Ideje: 2015. december 18. péntek 12.30
Helye: Alternatíva Ifjúsági Iroda nagyterme  
Napirend: a tisztség viselők megválasztása


A Közgyűlés a tagok 50%-a + 1 fő részvételével eredményes. Amennyiben az eredetileg 
meghirdetett időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, megismételt Közgyűlésre kerül sor 
13.00-tól változatlan helyszínen és változatlan napirendi ponttal. Az eredeti időpontot 
követően 1/2 óra múlva megtartott Közgyűlés a megjelentettek számára tekintet nélkül 
határozatképes!


Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 9.

 


Kérem, hogy a napirendi pont fontosságára való tekintettel a Közgyűlésen a tagság minél 
nagyobb létszámmal vegyen részt!


Tisztelettel:


Pécs, 2015. december 1. 
Gergál Tímea 
elnök

Kiegészítő információk