Források, segédletek

Ebben a kategóriában nincsenek cikkek. Ha megjelennek ezen az oldalon az alkategóriák, akkor azok tartalmazhatnak cikkeket.

Alkategóriák

Kézikönyv Szociális munka és tanácsadás az iskolában

 

Irodalom jegyzék: Albert-Lőrincz Enikő (2004): Szociális munka és tanácsadás az iskolában.
Ábel Kiadó, Kolozsvár

Allen-Meares, P., Washington, R. O., & Welsh, B. L. (1996):
Social work services in schools. 2nd ed. Allyn & Bacon, Boston.
(szemelvényeit fordította: Zákányi Eszter, 2008, kézirat)

Paula Allen - Mearres – Robert O. Washington – Betty L. Welsh (1993):
Az iskolai szociális munka gyakorlati modelljei. In: Budai István (szerk.):
Tanulmányok a gyermekjólét köréből I. Iskolai szociális munka. EVJ-TFK,
Ford.: Nagy Nóra, Hajdúböszörmény, 70-75.

Bányai Emőke (1997): Gyermekjóléti szociális munka Skóciában. In: Család,
gyermek, ifjúság

Bányai Emőke (2000): Az iskolai szociális munka és lehetőségei az ezredfordulón
Magyarországon. In: Háló, augusztus, 3-5 o.

Bányai Emőke (2006): Az oktatási, nevelési intézmények gyermekvédelmi
szolgáltatásainak jellemzői, a szociális szolgáltatások kapcsolódási lehetőségei,
fejlesztési hangsúlyai a gyermekszegénység csökkentése érdekében.    
Gyerekesély Füzetek

Buda Béla (2000): Iskolai mentálhigiéné  - álmok, dilemmák, lehetőségek.
In: Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné tanulmányok. Pro Pannonia
K.A., Pécs, 13 – 32.

Bucsy Gellértné (2005): Szociálpedagógus hallgatók egészség-kulturális
magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a fizikai aktívitásra. PhD disszertáció,
Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományi Doktori Iskola, Budapest

Felvinczi Katalin (2007): Iskola és egészségfejlesztés. In: Demetrovics – Urbán-
Kökönyei (szerk.): Iskolai egészségpszichológia. L’Harmattan Kiadó,
Budapest,  29- 43.

Fodor Éva (2008): Periféria Egyesület iskolai szociális munka programja. Kézirat,
Nyíregyháza

Gedeon Andor (1996): Dilemmák és nehézségek. In: Budai István (szerk.):
Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 98-106. o.

Gergál Tímea (2001): Iskolai szociális munka. Szakdolgozat, Pécs (PTE BTK
Társadalomtudományi  Könyvtára)

Gergál Tímea – Máté Zsolt – Szemelyácz János (2006):  Iskolai szociális munkás
hálózat kialakítása és működtetése Pécsett.  INDIT, Pécs (INDIT Közalapítvány)

Gergál Tímea – Máté Zsolt (2008): A „Pécsi modell”. In.: Háló, március, 10-13.

Gleason - Erin T (2007): A társas fejlődési tanulmány erősségközpontú
megközelítése. In: Children and Schools, Vol. 29, Number 1, 51-59.
(Ford: Zákányi Eszter)

Carel B. Germain (1996): Ökológiai szemlélet az iskolai szociális munkában.
In: Budai István (szerk.): Szociális munka az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 26-35. (Ford.: Pazonyi Judit)


Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv, KJK Kerszöv Jogi és
Üzleti Kiadó Kft, Budapest


Jankó Judit (2008): 100 éves múlt, mai magyar jelen. In: Háló, március 5-6. o.

Kertész Vanda (1996): Iskolai szociális munka. JPTE szakdolgozat (PTE BTK
Társadalomtudományi  Könyvtára)


Komáromi Éva (2001): A droghasználat kialakulásának okai. ln: Ritter Ildikó (szerk.):
Tanulmányok a kábítószer-problémáról. VÉHF, Veszprém, 72-85.

Máté Zsolt – Szemelyácz János dr (2009): Az iskolai szociális munka kézikönyve
INDIT, Pécs

Maros Katalin - Tóth Olga (2003): Az iskolai gyermekvédelem helyzete. 
Gyerekesély füzetek

Mihály Szabolcsné (1991): A szociális munkás hálózat. Kézirat, Budapest
(Fővárosi Önkormányzat)

Nagy Margit Veronika (2008): Iskolai szociális munka statusa.  BBTE, Kolozsvár
(Kari Könyvtár)

Pik Katalin (1994): A ferencvárosi Gyermekjóléti Szolgálatról. Család,
gyermek ifjúság, 5. szám 8-11.

Rácz József dr(1998): Alkohol- és drogfogyasztás gyermek- és serdülőkorban és
az iskolai prevenció. In: Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból.
HIETE, Budapest, 337-356.

Raines, J. C. (2008): Evidence-based practice in school mental health. Oxford
University Press, New York

Richmond, M.E. (1922): What is social casework? An introductory description.
Russell Sage Foundation, New York (Szemelvényeit fordította Zákányi Eszter,
2008, kézirat)

Szemelyácz János (2005): Kezelési attitűd és terápiás hatékonyság
szenvedélybetegek gyógykezelése kapcsán. Kézirat, Pécs (INDIT Közalapítvány)

Tihanyi Tímea (2004): Új feladatok – új szerepek – új státuszok az iskolai
gyermekvédelemben. Szakdolgozat, Pécs (PTE BTK Társadalomtudományi  Könyvtára)

 

Kiegészítő információk