Rólunk

Ebben a kategóriában nincsenek cikkek. Ha megjelennek ezen az oldalon az alkategóriák, akkor azok tartalmazhatnak cikkeket.

Alkategóriák

Egyesületünk célja az iskolai szociális munka fejlesztése, a segítő szakmák
módszertanának fejlődését előmozdító tudományos tevékenységek, kutatások
szervezése, lebonyolítása hogy ezáltal hozzájáruljon a Magyarországon élő gyerekek,
családok és közösségek testi-, lelki-, szociális jóléti helyzetének javítása, egészségének
megőrzése, egészségfejlesztése, betegségmegelőzése és deviancia prevenciója
előmozdításához.

 

Egyesületünk főbb tevékenységei:

 • Az iskolai szociális tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás és
  oktatás, képességfejlesztés és olyan ismeretterjesztő tevékenységet
  megvalósítása, amely hozzájárul ország területén élő gyerekek,
  családok és közösségek szociális helyzetének javításához.
 • Az iskolai szociális munka munkamódszereit fejlesztő tevékenységek,
  szakmai konferenciák, műhelymunkák, tanácskozások támogatása,
  szervezése, lebonyolítása.
 • Segítő szakmák, különösen szociális munkás, szociálpolitikus,
  szociálpedagógus és a mentálhigiénikus módszertanát fejlesztő
  kutatások, modell programok, kísérleti projekteket támogatása,
  szervezése illetve lebonyolítása.
 • Olyan programok, szolgáltatások kidolgozása, támogatása illetve
  biztosítása, amelyek elősegítik hátrányos helyzetű csoportok
  társadalmi esélyegyenlőségét, az emberi és gyermeki jogok
  érvényesülését, továbbá a gyermekek, családok, fiatalok,
  egyének és csoportok egészségének megőrzését,
  egészségfejlesztését illetve betegségének megelőzését.
 • Deviancia prevenciós, bűnmegelőzési tevékenységeket támogatása,
  szervezése illetve lebonyolítása.
 • Tevékenységi célok előmozdítására publikációk, tanulmányok készítése,
  kiadványok szerkesztése, internetes honlap üzemeltetése.
 • Nemzetközi és belföldi kapcsolatokat építése a hasonló tevékenységet
  végző civil szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, és a
  közélet szereplőivel. Szakmai érdekképviseleti tevékenységeket
  folytatása, szakmai és szakmaközi együttműködések
  kezdeményezése és fenntartása, szakmai állásfoglalások
  megjelentetése.
 • Szakmai és felkészítő tréning, oktatás szervezése, és bonyolítása, 
  a felsőoktatásban résztvevő hallgatók szakmai fejlesztésének
  elősegítése.

Tisztségviselők

Elnökség

Gergál Tímea, egyesület elnöke

 

Szociálpolitikus, addiktológiai konzultáns, szupervizor. 2000-től 2007-ig a
Gandhi Közalapítványi Gimnázium iskolai szociális munkása, 2006-tól az INDIT
Közalapítvány Iskolai Szociális Munkás Hálózatának szakmai vezetője.
2003-tól a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális
Munka és Szociálpolitika Tanszék óraadó tanára. A Magyarországi Iskolai
Szociális Munkások Egyesületének alelnöke.

 

Balatoni Anita, egyesület alelnöke

Szociálpolitikus.

 

Nagy Ágnes, egyesület titkára

Szociálpolitikus.

 

 

 

Felügyelő Bizottság


Boldog Renáta, felügyelő bizottság elnöke

Szociális munkás, 2009/2010 tanévben a Gandhi Közalapítványi Gimnázium
és Kollégium iskolai szociális munkása.

 

Schäfferné Horváth Eszter,                        felügyelő bizottsági tag

Szociális munkás.

 

Fébó Beáta,   felügyelő bizottsági tag Szociálpolitikus.

2000-2001-ben a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola ifjúságvédelmi
felelőse. 2001-től 2011-ig a Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola
ifjúságvédelmi felelőse, majd 2013-ig PTE Babits Gimnázium és Szakközépiskola
iskolai szociális munkása. A Szolidaritás Egyesület alapító tagja.

Ambrózay Anikó

Szociális munkás, addiktológiai konzultáns. 2010-2012 között  az
INDIT Közalapítvány budapesti iskolai szociális munkás hálózatának koordinátora.
Emellett a Kompánia Alapítvány szakmai vezetője, valamint a Szegedi
Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának oktatója.

Dománé Lázár Henrietta

Szociális munkás.

Galkó Blanka

Olasz szakos bölcsész és tanár, drámajáték-vezető, mentálhigiénés szakember.
2001-2003 tanárként dolgozott. 2008-2012 között  mentálhigiénikusként a
Kodály Zoltán Gimnázium ifjúságvédelmi felelőse. 2009-től az INDIT
Közalapítvány FÜGE  Devianciaprevenciós Munkacsoportjának tagja.

 

Kissné Heinrich Szilvia

Szociálpolitikus. Mentálhigiénés szakember. 2009-2011 között az INDIT
Közalapítvány Iskolai Szociális Munkás Hálózatának tagjaként az Anikó Utcai
Általános Iskola szociális munkása.

 

Máté Zsolt

Szakvizsgázott szociális munkás, közösség szervező, addiktológiai konzultáns,
2007-től szociálpolitikai szakértő. 2000-2003 között az Esztergár Lajos
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, 2004-től az
INDIT Közalapítvány alacsonyküszöbű programjainak koordinátora,
2006-2011 között  az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális Munkás
Hálózatának szakmai tanácsadója. 2001-től a „FÜGE” Drogprevenciós
Munkacsoportjának tagja.

 

Propszt Emma

Szociális munkás. 2005-2006 között az Esztergár Lajos Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat, majd 2005-2008-ig az INDIT Közalapítvány
Alternatíva Ifjúsági Iroda munkatársa. 2005-től az INDIT Közalapítvány
Bulisegély Szolgálatának tagja. 2006-tól a pécsi Zipernowsky Károly
Műszaki Szakközépiskola iskolai szociális munkása. Tereptanár.

 

Nagy Tímea

Szociális munkás. 2008 óta az Alternatíva Ifjúsági Iroda munkatársa.
2009–2010 között az „Éjjeli Kikötő” fiataloknak szóló közösségi és
sportprogramok prevenciós munkatársa. 2010-2013 között a Gandhi
Közalapítványi Gimnázium és Kollégium szociális munkása. Tereptanár.

 

Szabó Attila

Szociális munkás, politológus.  2007 óta Életminőség- Fejlesztő Szolgáltatások
Intézménye munkatársa, felnőtt értelmi fogyatékosokkal foglalkozik, valamint
intézmény intranet hálózatának felelőse, program szervező (KÖN – A Tudatos
ember öröksége, Takáts Eszter – „Nem a jutalomért” koncertsorozat)

Kápolnai Zita

Szociális munkás. 2010-2012 között az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális
Munkás Hálózatának iskolai szociális munkása.

 

Makó Zita Dorottya

Szociális munkás. 2010-2012 között az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális
Munkás Hálózatának iskolai szociális munkása.

 

Molnár Margit

Szociális munkás. 2010-2012 között az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális
Munkás Hálózatának iskolai szociális munkása.

 

Békési Tímea

Addiktológiai konzultáns. 2011-2012 között az INDIT Közalapítvány Iskolai
Szociális Munkás Hálózatának iskolai szociális munkása. 2011 óta Szily Kálmán
Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium iskolai szociális munkása

 

Hoffer Szilvia Renáta

Szociálpedagógus. 2011-2012 az INDIT Közalapítvány Iskolai Szociális Munkás
Hálózatának iskolai szociális munkása.

Kiegészítő információk